https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głuszyca ma Delfinka

 
20 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia krytej pływalni Delfinek w Głuszycy. – Projekt pod nazwą „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” to największa inwestycja w dziejach powojennej Głuszycy – powiedział prowadzący uroczystość burmistrz Roman Głód.
 
W tym ważnym dla Gminy Głuszyca wydarzeniu uczestniczyli m.in. ks. bp Ignacy Dec, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, wicewojewoda Kamil Zieliński. Parlamentarzystów Ziemi Wałbrzyskiej reprezentował senator Wiesław Kilian. Przybyli także m.in. wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz burmistrzowie Strzegomia, Chocianowa i Twardogóry – gmin, w których powstały bądź powstają kryte pływanie w ramach programu Dolnośląski Delfinek. W uroczystości uczestniczyły także osoby reprezentujące firmy, które realizowały głuszycki projekt. Burmistrz Roman Głód przekazał podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, poszerzającego ofertę turystyczną i rekreacyjną gminy. Do podziękowań dołączyli się także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy, reprezentujący całą szkolną społeczność.
Przypomnijmy, iż decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych przyszkolnych pływalni Dolnośląski Delfinek na lata 2016-2017. Inwestycja została dofinansowana przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą w wysokości 1,25 mln zł oraz kwotą 2 mln zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekazał także dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
(SJ)
otwarcie delfinka
Uroczyste otwarcie głuszyckiego Delfinka.

REKLAMA

Kliknij tutaj