https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dbamy o mieszkańców

 
Rozmowa ze Starostą Wałbrzyskim Jackiem Cichurą.
 
Pod koniec maja odbyła się sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, podczas której odbyło się głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Nie było z tym problemu?
Jacek Cichura
Jacek Cichura: – Absolutorium udzielane jest bezwzględną większością głosów. Na szczęście większość radnych podchodzi do swojej pracy w radzie powiatu odpowiedzialnie i aktywnie wspiera mnie i zarząd w naszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i rozwoju naszego powiatu.
 
Proszę przybliżyć ubiegłoroczne działania.
– W ubiegłym roku nie zwolniliśmy tempa i podobnie jak w poprzednich latach postawiliśmy na inwestycje w infrastrukturę drogową, placówki oświatowo – wychowawcze, poprawę bezpieczeństwa i działania w zakresie promocji kultury i sportu. W 2017 roku wyremontowaliśmy ponad 23 km dróg powiatowych za kwotę blisko 4 mln zł, co ponownie stawia nas jako lidera wśród powiatów na Dolnym Śląsku pod względem inwestycji drogowych. Doposażyliśmy także nasze placówki oświatowe w sprzęt dydaktyczny, między innymi w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, którego wartość to ponad 4 mln zł. Otwieramy też nowe kierunki kształcenia, zgodnie z potrzebami zmieniającego się rynku pracy. W 2017 roku w ramach projektu ”Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz gmin: Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice”, za ponad 1mln 600 tys. zł zainstalowane zostały instalacje fotowoltaiczne na 5 obiektach należących do Powiatu Wałbrzyskiego oraz zamontowano pompę ciepła w Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle. Byliśmy także organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych.
 
Jako radny reprezentuje Pan mieszkańców Boguszowa – Gorc. Jakie są dokonania władz powiatu na terenie tej gminy?
 – Częściowo samodzielnie, a częściowo we współpracy z gminą zrealizowaliśmy szereg inwestycji w Boguszowie – Gorcach. Wyremontowaliśmy wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy: Reymonta, Kosynierów i część Zachodniej, poprawiliśmy też remontowaną kilka lat wcześniej ul. Żeromskiego. Dodatkowo w Starym Lesieńcu wybudowaliśmy chodnik, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Obecnie remontujemy też chodnik przy ul. Zachodniej w Gorcach i pozostałą część nawierzchni drogi. Wybudujemy również kolejny fragment chodnika przy ul. Kosynierów w kierunku tartaku.
 
A jak wygląda współpraca ze służbami ratunkowymi i stowarzyszeniami z terenu Boguszowa – Gorc?
Mogę z dumą podkreślić że ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie. W 2015 roku, z mojej inicjatywy, dofinansowaliśmy zakup samochodu bojowego dla OSP w Boguszowie, nasi strażacy skutecznie sięgają również po środki w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego – dzięki temu mogliśmy zakupić między innymi quada dla OSP w Boguszowie oraz sprzęt ratowniczy i kamerę termowizyjną dla OSP w Gorcach. W tym roku, w ramach budżetu partycypacyjnego, również zakupimy sprzęt dla boguszowskich strażaków. Współpracuję także z klubami sportowymi i stowarzyszeniami, które aktywnie wspieramy chociażby przez zakup strojów sportowych dla Klubu Piłkarskiego Górnik Boguszów – Gorce, wsparcie finansowe biegaczy ze Stowarzyszenia Grupa Biegowa Dzikowiec przy organizacji imprezy biegowej, a także działkowców z ROD Halniak, boguszowskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego czy Stowarzyszenie Witold, z którym organizujemy wspólnie karczmę barbórkową. W 2016 roku, w ramach projektu Dolnośląska Stolica Kultury, Powiat Wałbrzyski organizował konkursy i imprezy na terenie Boguszowa – Gorc. W tym roku zorganizowaliśmy na stadionie w Gorcach imprezę rodzinną w celu promocji rodzicielstwa zastępczego. Jak widać działamy tu regularnie od 4 lat, a nie od „wczoraj”.
 
Pan i zarząd powiatu wspieracie również osoby indywidualne?
– Tak, bo uważam, że należy doceniać osoby, które swoją ciężką pracą osiągają sukces, i są przy tym wizytówka naszego powiatu. Ostatnio gościłem u siebie Sylvię Parfieńczyk – mistrzynię Polski bikini model oraz jej trenera Pawła Kruczkowskiego. Było mi podwójnie miło bo oboje są mieszkańcami Boguszowa – Gorc. Wcześniej wspieraliśmy również m. in. Julię Nowak – mistrzynię świata w jeździe konnej, czy strongmana Jacka Miernickiego.
 
A jakie są plany zarządu powiatu na drugie półrocze 2018 roku?
Na pewno będziemy kontynuować inwestycje drogowe w powiecie tak, by w tym roku przekroczyć łącznie 100 km wyremontowanych dróg w ciągu kadencji. W naszym Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju od września uruchamiamy klasę patronacką Zakładów Koksowniczych Victoria S.A., a także jedyną w okolicy na poziomie ponadgimnazjalnym klasę dla dzieci z orzeczeniem o spektrum autyzmu. Obecnie prowadzone są nabory do tych klas i mam nadzieję, że będzie komplet chętnych do nauki. Planujemy też wesprzeć finansowo kolejne jednostki OSP przy zakupie wozów bojowych i inne służby ratownicze. Nie zabraknie również imprez kulturalno – sportowych.
(GŁ)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

REKLAMA

Kliknij tutaj