https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Skuteczny duet

 
Z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu zorganizowało konferencję „Rodzic zastępczy i specjalista – skuteczny duet”.
 
Wydarzenie to miało na celu pochylenie się nad problematyką związaną z rodzicielstwem zastępczym, a także współpracą pomiędzy instytucjami. Do dyskusji zaproszono gości – specjalistów działających na rzecz szeroko rozumianego dobra dziecka. Konferencję zainaugurowali: Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wioleta Kostiańczuk – Tulikowska.
Podczas spotkania Agnieszka Kopciuch – psycholog, psychoterapeuta ze Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, przedstawiła tematykę dialogu otwartego jako innowacyjnego narzędzia w pracy terapeutycznej z rodziną zastępczą i dzieckiem. Następnie swój wykład na temat historii polskich rodzin zastępczych zaprezentowała dr Małgorzata Radyńska z Instytutu Społeczno- Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Kolejnym prelegentem była asystent rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie Gorcach Ewa Sawaryn, która przybliżyła uczestnikom konferencji istotne aspekty współpracy asystenta rodziny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz powrotu dziecka w środowisko rodzinne. Wyjątkowym głosem podniesionym w trakcie konferencji było wystąpienie przedstawicieli rodzin zastępczych, które opowiedziały historię o tym, jak zostały rodzicem zastępczym, trudnościach, wyzwaniach i radościach dnia codziennego w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wioletta Kostiańczuk – Tulikowska, zakończyła konferencję wręczeniem uroczystych podziękowań dla Rodzin Zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
(GŁ)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
Konferencja PCPR

REKLAMA

Kliknij tutaj