https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jaką rolę pełnią w urzędzie pracy doradcy zawodowi?

 
pup-logo nowe
Doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu świadczą usługi bezrobotnym i poszukującym pracy, pomagają lepiej zrozumieć samego siebie w kontekście funkcjonowania zawodowego.
 
Doradcy zawodowi, traktując każdego w sposób indywidualny, stymulują do rozwoju aspiracji i motywacji, ukazują perspektywy zawodowe, pomagają opracować indywidualny plan drogi zawodowej, pomagają rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy, poznać swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania.
 
Doradcy zawodowi świadczą swoją pomoc poprzez: udzielanie porad indywidualnych
i grupowych oraz poprzez udzielanie indywidualnej i grupowej informacji zawodowej. Prowadzą również szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Każdego miesiąca odbywają się interesujące warsztaty kształtujące wybrane kompetencje kluczowe coraz bardziej cenione na rynku pracy.
Świadczą usługi dla pracodawców, udzielają informacji o możliwościach, sposobie i formie pomocy, jakiej pracodawca może oczekiwać oraz identyfikują potrzeby pracodawcy, uwzględniając: profil działania pracodawcy, specyfikę produkcji lub usług, warunki pracy, stan zatrudnienia.
 
Pomoc dla pracodawców może przybrać dwa kierunki: dobór kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko oraz wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.
(AM)

REKLAMA

Kliknij tutaj