https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Stawiają na ekologię

 
Trwają odbiory pieców gazowych zamontowanych w ramach projektu  „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca – zmiana systemu ogrzewania, wymiana pieców”. A na ternach wiejskich powstają przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 
Projekt „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca – zmiana systemu ogrzewania, wymiana pieców” jest współfinansowany w ramach konkursu na realizację programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą (charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 ).
– Mamy nadzieję, że już tej zimy odczujemy poprawę stanu powietrza na terenie naszej gminy, gdyż dofinansowaniem będzie objętych 80 gospodarstw domowych – podkreśla burmistrz Roman Głód.
W Gminie Głuszyca powstało już dziesięć przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizowanego obecnie projektu „ Eko – Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” . Do udziału w projekcie zgłosiły 34 gospodarstwa domowe z terenu Łomnicy, Sierpnicy i Grzmiącej.
– Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca, utrzymanie dobrej jakości wód zarówno podziemnych, jak i powierzchniowych. Budowa 34 nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, szczególnie w zakresie stanu wód, stanu sanitarnego oraz stanu gleb. Projektem objętych zostanie około 280 mieszkańców gminy – dodaje Roman Głód.
Przypomnijmy, że na realizację zadania pn. „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu  żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca” Gmina Głuszyca uzyskała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 592 903 zł. Dzięki pozyskanym środkom inwestycja zostanie dofinansowana w 63,63%.
(SJ)
oczyszczalnia przydomowa

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty