https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Budują Lokalny Ośrodek Integracji Społecznej

Gmina Stare Bogaczowice rozpoczęła budowę Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej
w miejscowości Struga.

 
Mieszkańcy sołectwa już w przyszłym roku będą mogli korzystać z nowoczesnego miejsca spotkań i integracji. Nowoczesny ośrodek będzie znajdował się z dala od ruchliwej drogi, w sąsiedztwie przedszkola i żłobka, w pięknych okolicznościach przyrody. Lokalny Ośrodek Integracji Społecznej powstanie także w miejscowości Chwaliszów. Dofinansowanie na realizacje inwestycji w wysokości 2 000 000,00 pozyskane zostały z Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 6.1.4 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.
(IL)
struga o integracj1 
Rozpoczęła się budowo Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej w Strudze.

REKLAMA

Kliknij tutaj