https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Milion na kształcenie praktyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa znalazła się grupie 14 uczelni wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.
 
Na realizację zadania uczelnia otrzyma 1 milion złotych, z czego w roku 2018 będzie to kwota 750 000 zł, a w roku 2019 – 250 000 zł. Podstawowymi kryteriami otrzymania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia były mierniki pochodzące z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), tj. mierniki:względny wskaźnik bezrobocia (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się wartość mniejszą lub równą 1) oraz względny wskaźnik zarobków (za wartość progową miernika „Względny wskaźnik zarobków absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” przyjmuje się 0,50). Warunkiem otrzymania wsparcia przez uczelnię był również brak negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w okresie ostatnich 5 lat.
Zdecydowanie większą cześć budżetu zadania pochłonie doposażenie pracowni oraz laboratoriów w których na co dzień prowadzone są zajęcia ze studentami. W ramach zadania planowany jest również zakup licencji na specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do realizacji zajęć na praktycznych kierunkach studiów oraz dofinansowanie specjalistycznych kursów dla studentów PWSZ.
(ESZ)
pwsz_walbrzych_logo

REKLAMA

Kliknij tutaj