https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwiecień – światowy miesiąc wiedzy na temat autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu, który został ustanowiony sześć lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Zapraszamy do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu na zespołową diagnozę funkcjonalna i kliniczną dzieci z podejrzeniami zaburzeń ze spectrum autyzmu.
– Rodzice na ogół zaczynają niepokoić się o rozwój swoich dzieci zazwyczaj ok. 15-24 miesiąca życia. Ok 80% rodziców zauważyło nieprawidłowości przed drugimi urodzinami – twierdzi dyrektor poradni Regina Marciniak.
Jeśli zgłaszają swoje obawy lekarzowi pediatrze, bardzo często w odpowiedzi słyszą, że należy poczekać, ponieważ dziecko może z tego wyrosnąć. Taka postawa prowadzi do tego, że dziecko znacznie później rozpocznie terapię.
– Na ogół między pierwszą wizytą dziecka u lekarza a postawieniem diagnozy autyzmu mijają ponad dwa lata i – niestety – na ogół dopiero po tych dwóch latach rodzice zapisują dziecko na diagnozę do specjalistów. Szukają w sieci adresów gabinetów, wydają sporo pieniędzy na prywatne diagnozy, a następnie trafiają do nas, zrozpaczeni, pogubieni z wieloma wątpliwościami podkreśla – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu.
U podłoża opóźnionego rozpoznawania zaburzeń spektrum autyzmu leży kilka przyczyn:
– niewiedza specjalistów,
– ograniczony kontakt z dzieckiem, brak współpracy i motywacji podczas badania może być interpretowany jako nieśmiałość, itp.
– brak symptomów specyficznych wyłącznie dla autyzmu,
– różny czas występowania pierwszych objawów i różne objawy u różnych dzieci,
– zmieniające się kryteria diagnostyczne i definicja autyzmu,
– brak zidentyfikowanych markerów biologicznych determinujących występowanie autyzmu.
Najwcześniejsze objawy autyzmu to:
brak reakcji na własne imię – 1 rok życia (8-10 mies.)
brak wskazywania – 1 rok życia (10-12 mies.)
brak współgrania emocjonalnego z opiekunem – 1 rok życia
brak kontaktu wzrokowego – 1 rok życia
brak uśmiechu w sytuacjach społecznych – 1 rok życia
brak adekwatnych reakcji emocjonalnych – 1 rok życia
brak właściwej ekspresji mimicznej – 1 rok życia
pasywność w trakcie interakcji – 1 rok życia
krótki czas patrzenia na ludzi – 1 rok życia
W Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pracują wybitni specjaliści, a diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment) – jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna.
Zespół diagnostyczny stanowią:
• lekarz psychiatra,
• psycholog
• pedagog specjalny / logopeda z doświadczeniem w terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Procedura diagnostyczna jest długotrwała, wieloetapowa i bardzo pracochłonna, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Niezmiernie istotne jest by oceny diagnostycznej dokonywał zespół wielospecjalistyczny.
Na proces diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera składa się:
wywiad z rodzicami – pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Wywiad kliniczny ma charakter ustrukturalizowanej rozmowy i powinien być przeprowadzany pod nieobecność dziecka.
Analiza dokumentacji medycznej i psychologicznej dziecka – bardzo ważne jest by rodzice dostarczyli możliwie najobszerniejszą dokumentację medyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz materiały video zawierające nagrania niepokojących zachowań dziecka. W oparciu o nie zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.
I obserwacja kierowana dziecka – jest to obserwacja pod kątem kryteriów diagnostycznych prowadzona przez psychologa oraz pedagoga specjalnego. Podczas obserwacji przeprowadza się próby dotyczące funkcjonowania poznawczego i komunikacyjnego dziecka oraz rozwoju zabawy. W miarę możliwości obserwacja powinna zostać przeprowadzona w ciągu jednej wizyty, ewentualnie może zostać podzielona na dwa krótsze spotkania.
Badanie lekarskie (psychiatryczne) – dalszym etapem jest spotkanie dziecka z doświadczonym w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu lekarzem psychiatrą. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny. Lekarz może zasugerować potrzebę uzupełnienia badań oraz dodatkowych konsultacji (badania neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, okulistyczne, audiologiczne itd.).
II obserwacja kierowana dziecka – to kolejne spotkanie z psychologiem lub pedagogiem, zazwyczaj odbywają się w połączeniu z diagnozą psychiatryczną.
Uzupełnienie niezbędnych arkuszy, omówienie wniosków – na tym etapie zespół diagnostyczny opracowuje pisemną opinię, uzupełnia diagnozę o opis poszczególnych objawów kryterialnych występujących lub niewystępujących u dziecka.
Przekazanie rozpoznania – to ostatni proces diagnostyczny. Podczas tego spotkania z rodzicami psycholog omawia wyniki poczynionych obserwacji, informuje o możliwościach dalszego postępowania terapeutycznego, a także wyjaśnia wszelkie wątpliwości.
Drodzy Rodzice w razie problemów zachęcam do wizyty w naszej poradni, gdzie bezpłatnie uzyskacie wsparcie i pomoc na najwyższym poziome
Miejsce wykonywania zadań oraz adres korespondencyjny:
58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24
tel.: 74 84 60 563, e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl
Sekretariat: 797-984-251
Dyrektor: 518-787-925
Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny: 518-787-916
(RM)
pracownicy ppppPowiato
Zespół Specjalistów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

REKLAMA

Kliknij tutaj