https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do określonych grup bezrobotnych, tj.: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, a także powyżej 50 roku życia.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wśród dostępnych instrumentów rynku pracy wyróżnić można: staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne, jak również prace interwencyjne.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z niniejszego wsparcia. Szczegółowych informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Urzędu. Ponadto wszelkie komunikaty dostępne są  na bieżąco na stronie internetowej www.urzadpracy.pl
 
pup aktywizacja30 plus

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close