https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim i mieście Wałbrzychu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do określonych grup bezrobotnych, tj.: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, a także powyżej 50 roku życia.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji, którą poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wśród dostępnych instrumentów rynku pracy wyróżnić można: staż, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia indywidualne, jak również prace interwencyjne.
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do skorzystania z niniejszego wsparcia. Szczegółowych informacji w ww. zakresie udzielają pracownicy Urzędu. Ponadto wszelkie komunikaty dostępne są  na bieżąco na stronie internetowej www.urzadpracy.pl
 
pup aktywizacja30 plus

REKLAMA

Kliknij tutaj