https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przygraniczna współpraca

W siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w sprawie polsko – czeskiej współpracy w ramach projektu ponadnarodowego. – Tematem spotkania było porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Stronę polską reprezentowali Zygmunt Nowaczyk – zastępca prezydenta Wałbrzycha, Jolanta Ceran – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedstawiciele przedsiębiorców biorących udział w projekcie. Stronę czeską reprezentowali będą Vladimir Voda – organizacja pozarządowa z Mladych Buków – partner wiodący, Roman Klima – przedstawiciel urzędu z Hradec Kralove, przedstawiciele czeskich pracodawców jak i dyrektorów szkół zawodowych z miasta Trutnov. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń oraz podpisanie umowy partnerskiej w ramach programu Interreg Czechy – Polska. Warto dodać, że jest to pierwsza w naszym regionie umowa partnerstwa w ramach tego programu pomiędzy czeskimi a polskimi szkołami zawodowymi – wyjaśnia Wojciech Głodek ze Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
(RED)
herb 2

REKLAMA

Kliknij tutaj