https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dla wygody mieszkańców

W Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice można dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych i telefonu. W pokoju nr 116 uruchomiony został terminal płatniczy za pomocą, którego można dokonywać płatności kartą. Dodatkowo umożliwione zostało dokonanie płatności telefonem w systemie Blik (dotyczy Klientów: PKO BP S.A, ING S.A.) lub PeoPay (dotyczy Pekao S.A.). Kartą i telefonem można dokonać płatności za: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłatę skarbowa, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego, czynsz za lokal, dzierżawę. Klienci urzędu dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Władze gminy zachęcają do korzystania z tej formy płatności.
(IL)
urzad gminy bogaczowice 2

REKLAMA

Kliknij tutaj