https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mają sołtysa

W świetlicy wiejskiej w Grzędach odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Grzędy Górne w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa. Pełniący dotychczas tą funkcje Eugeniusz Chudziak z powodów osobistych złożył rezygnację. Eugeniusz Chudziak, w czasie pełnienia funkcji sołtysa starannie koordynował realizację zadań, uwzględnionych w funduszu sołeckim. Rzetelnie dozorował wszelkie prace, związane z poprawą warunków życia, mieszkańców Grząd Górnych. Dzięki jego efektywnym działaniom, wszystkie powyższe zadania, zostały przeprowadzone  z należytą starannością. Podczas zebrania zgłoszona została jedna kandydatura – Doroty Kaziuk, która otrzymała poparcie większości głosów i tym samym została sołtysem wsi Grzędy Górne. W zebraniu wiejskim udział wzięło 14 mieszkańców, z 139 uprawnionych do głosowania. Wybory przeprowadziła komisja skrutacyjna. – Składam serdeczne podziękowania Eugeniuszowi Chudziakowi za pracę wykonaną na rzecz sołectwa Grzędy Górne, a nowemu sołtysowi gratulujemy i życzymy samych sukcesów, wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez miejscową społeczność zadań i wyzwań – powiedział uczestniczący w zebraniu wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki.
(RED)
soltys

REKLAMA

Kliknij tutaj