https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkania chronione

 
Przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki środkom z budżetu miasta i funduszom aglomeracyjnym, zostało oddanych do użytku 7 mieszkań chronionych, stanowiących ważny element Centrum Wsparcia Socjalnego w Wałbrzychu.
 
W parterowym obiekcie, który został poddany generalnemu remontowi, zlokalizowano siedem mieszkań chronionych, które powstały w ramach Centrum Wsparcia Socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W tym obiekcie, oprócz mieszkań, utworzono także stołówkę, salę konferencyjną oraz w części piwnicy magazyny i archiwum. Projekt ten był finansowany z kilku źródeł: zarówno z budżetu Gminy Wałbrzych, jak również z zadania dofinansowanego przez Unię Europejską “Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149” zakresie wykonania robót termomodernizacyjnych. Zadanie to uzyskało także finansowe wsparcie przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia związanych z mieszkaniami z Banku Gospodarstwa Krajowego w 45%, natomiast w części zadania dofinansowanej przez EU wsparcie wyniosło 85%. Cała inwestycja kosztowała ok 2,2 mln zł,
– Dzięki temu Gmina Wałbrzych będzie mogła wspierać najbardziej potrzebujących schronienia, a także w trudnej sytuacji życiowej, w godnych warunkach – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
– Wspólnym wysiłkiem wielu osób powstały mieszkania zapewniające godne warunki życia dla osób potrzebujących pomocy. Cieszy fakt, że w połączeniu środków rządowych z samorządowymi powstają w naszym mieście zarówno mieszkania komunalne, ale także te o charakterze socjalnym dla osób potrzebujących – dodaje wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński.
(RED)
 mieszkania chronione walbrzych
Uroczyste oddanie do użytku nowych mieszkań chronionych w Wałbrzychu.

REKLAMA

Kliknij tutaj