https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor ds. technicznych w ZUMiK Sp. z o.o. w Głuszycy

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe budowlane.
 2. Staż pracy w branży budowlanej.
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość katalogu KNR, umiejętność kosztorysowania robót.
 2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego.
 3. Doświadczenie w pracy przy realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych lub innych programów zewnętrznych.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy w podobnej instytucji.

Zakres podstawowych czynności na stanowisku:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem robót remontowych i konserwacyjnych.
 2. Udział w przeglądach technicznych i odbiorach robót.
 3. Opracowywanie rocznych planów w zakresie remontów, kwalifikacja remontów i nadzór nad kosztami.
 4. Przygotowywanie projektów umów i zleceń dot. robót budowlanych, rocznej obsługi robót awaryjnych i konserwacyjnych dla gminy i wspólnot mieszkaniowych.
 5. Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego.
 6. Wykonywanie sprawozdań bilansowych nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej.
 7. Nadzór nad kotłowniami.
 8. Inne zgodnie z opracowanych dla stanowiska zakresem czynności.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016 poz. 902)

Termin i miejsce składania ofert:
Ustala się termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres:
Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o w Głuszycy ul. Grunwaldzka 38; 58-340 Głuszyca.
Adres e-mail: zumik@zumik.com.pl.
Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszone zostaną wybrane osoby.
Ważne: prosimy dokumenty aplikacyjne uzupełnić o numer telefoniczny lub mailowy niezbędny do kontaktu w procesie rekrutacyjnym. Spółka nie będzie wysyłała zawiadomień drogą pocztową. Osoby zainteresowane po zakończeniu procesu rekrutacji obowiązane są zgłosić się osobiście po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po wskazanym terminie dokumenty aplikacyjne kandydatów będą komisyjnie zniszczone.
zumik gluszyca 1m

REKLAMA

Kliknij tutaj