https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Echa naszych publikacji: Śląskie Konsorcjum Autobusowe przeprasza

Wracamy do sprawy naszej Czytelniczki, która jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim i poprosiła naszą redakcję o pomoc w rozwiązaniu problemu dostępu do autobusów publicznej komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe (o sprawie pisaliśmy w artykule „Kierowca nie na piątkę„). – Kierowca odmówił wysunięcia platformy umożliwiającej wyjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim – mówiła nam Ilona Piechna. Do sprawy odniósł się Zbigniew Gruszka – prezes zarządu Śląskiego Konsorcjum Autobusowego.
 
– Z dużą uwagą zapoznaliśmy się z treścią złożonej w redakcji Tygodnika DB 2010 przez Panią Ilonę Piechnę skargi w temacie nagannego zachowania się w dniu 23.02.2018 r. kierowcy autobusu linii komunikacyjnej nr 5 o nr bocznym 304. W trybie natychmiastowym przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. W trakcie postępowania wyjaśniającego zapoznano się z nagraniem z monitoringu autobusu oraz z wyjaśnieniami kierowcy.
1.Śląskie Konsorcjum Autobusowe Sp. z o.o. w Wałbrzychu świadczy usługi przewozowe na terenie miasta Wałbrzycha i aglomeracji wałbrzyskiej od dnia 29.12.2012 r. Już od pierwszych dni świadczenia usług przewozowych temat pełnego zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych osób niepełnosprawnych był jednym z głównych priorytetów działalności przewoźnika kreującego wizerunek firmy przewozowej przyjaznej dla mieszkańców naszego miasta. Wszystkie autobusy (100% taboru) przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy to jednak nie wszystko, pracujemy również nad tym, by nasi kierujący wiedzieli, jak reagować na potrzeby osób o ograniczonej mobilności. Dlatego też kierowcy autobusów objęci są ciągłym szkoleniem, które obejmuje m.in. znajomość podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej na linii kierowca – pasażer (osoba niepełnosprawna), umiejętność podjazdu autobusem na przystanek w celu maksymalnego ułatwienia osobom niepełnosprawnym czynności wejścia lub wyjścia do pojazdu, aż do znajomości obsługi tzw. przyklęku autobusu oraz rampy inwalidy.
2.W świetle tak zdefiniowanych działań przewoźnika, tym bardziej ubolewamy nad faktem, iż w dniu 23.02.2018 r. kierowca autobusu linii komunikacyjnej nr 5 o nr bocznym 304 nie pomógł Pasażerce, poruszającej się w wózku inwalidzkim, w bezpiecznym opuszczeniu autobusu na przystanku przy ulicy Wysockiego. Brak empatii ze strony kierowcy w stosunku do osoby niepełnosprawnej, jest dla nas ważnym sygnałem do zintensyfikowania szkolenia kierowców. Jednoznacznie twierdzimy, że przedmiotowe zdarzenie nie powinno mieć miejsca. Kierowca autobusu zostanie ukarany karą dyscyplinarną. Dodatkowo przeprowadzono z nim szkolenie stanowiskowe w temacie obsługi pasażerskiej osób niepełnosprawnych ze szczególnym podkreśleniem podmiotowej roli pasażera w procesie świadczenia usługi przewozowej. Dodatkowo, przedmiotowa skarga oraz wnioski z niej wypływające, będzie omówiona z kadrą kierowców. Śląskie Konsorcjum Autobusowe Sp. z o.o. w Wałbrzychu przeprasza Panią Ilonę Piechnę za brak pomocy ze strony kierowcy w czasie czynności wysiadania z autobusu linii nr 5 na przystanku przy ulicy Wysockiego. Jednocześnie zapraszamy Pasażerkę do stałego korzystania z usług przewozowych świadczonych przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe – napisał w liście do naszej redakcji Zbigniew Gruszka – prezes zarządu Śląskiego Konsorcjum Autobusowego.
Robert Radczak
nowy_autobus_miejski

REKLAMA

Kliknij tutaj