https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Stare Bogaczowice bo…

… to miejsce idealne do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. To miejsce, które już wybrały setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój gminy będzie stale zwiększał jej atrakcyjność, zdeterminowaną nie tylko doskonałym położeniem.
SONY DSC
Od trzech lat Gmina Stare Bogaczowice jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.
– Przede wszystkim inwestujemy w bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Remontujemy drogi, budujemy chodniki, wyznaczamy nowe przejścia dla pieszych, stawiamy latarnie, a w sołectwach powstają wielofunkcyjne boiska sportowe. Cały czas inwestujemy w szkołę, poza tym na wysokim poziomie funkcjonują w gminie przedszkola, a ostatnio został w otwarty żłobek – wylicza Mirosław Lech, wójt gminy.
Takie podejście samorządowców sprawiło, że ostatnie lata to w Gminie Stare Bogaczowice okres wzmożonego indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Obecnie na terenie gminy oferowanych jest kilkaset działek budowlanych. Można przebierać wśród tych położonych blisko granic Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju oraz wśród takich, na których docenimy spokój i bliskość przyrody. Warunki do życia w Gminie Stare Bogaczowice są więc wręcz wymarzone dla rodzin poszukujących oazy w niedalekiej odległości od wielkomiejskiej aglomeracji. I doceniło to już wiele osób, przenosząc swoje gniazda do malowniczych miejscowości, które wchodzą w skład tej gminy.
Wielkimi atutami Gminy Stare Bogaczowice są doskonałe położenie i sieć dróg. Na jej obszarze znajduje się 17,2 km dróg gminnych publicznych o dobrej nawierzchni. W ciągach dróg gminnych znajduje się 47 obiektów mostowych. Drogi powiatowe (32 km) i drogi wojewódzkie (16 km) pozwalają na szybkie przemieszczanie się w dowolnym kierunku. W ubiegłym roku nastąpiła przebudowa drogi wojewódzkiej w Strudze i Lubominie, poza tym trwa budowa drogi szybkiego ruchu S-3 w północnej części gminy (z węzłami drogowymi Kamiennej Górze i Sadach Dolnych). Projekt budowy drogi uwzględnia szczególne uwarunkowania przy przejściu przez tereny leśne Gór Wałbrzyskich – między innymi budowę tuneli lub przejść dla zwierzyny.
Przeważająca część obszaru gminy, związana ze zlewnią rzeki Strzegomki, znajduje się w strefie ochrony zbiornika wody pitnej „Dobromierz”. W szczególności w strefie tej znajdują się obszary wsi: Nowe i Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, Lubomin i Struga. Obszarami prawnie chronionymi są również tereny o najwyższych walorach przyrodniczych, usytuowane na jej obrzeżach. Należą do nich: Książański Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Masywu Trójgarbu. Część gminy, sąsiadująca z obszarem miasta Szczawno Zdrój, znajduje się ponadto w strefie C (ochrony górniczej) – ochrony uzdrowiska Szczawno Zdrój. Co ważne, gmina dba o czystość i bezproblemowo wprowadziła nowy system segregacji oraz odbioru odpadów komunalnych.
Malownicze położenie oraz liczne i cenne zabytki sprawiają, że z każdym rokiem rośnie liczba turystów korzystających z tych atrakcji. A samorząd gminy od trzech lat nie tylko inwestuje w zwiększenie ich dostępność i atrakcyjności (między innymi przez imprezy kulturalne), ale także wspiera inicjatywy mieszkańców, angażujących się w akcje ich ratowania, jak np. zalewu w Startych Bogaczowicach. Poza tym wzmacnia ofertę turystyczną, inwestując – między innymi – w zagospodarowanie Trójgarbu, na którym ma stanąć wieża widokowa.
(TP)
oswietlenie Struga sierpien

REKLAMA

Kliknij tutaj