https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Deklaracja Sudecka

 
Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki był jednym z sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej, która określa wolę współdziałania samorządów południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego przy opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego tej części naszego regionu.
 
W Jeleniogórskim Centrum Kultury odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej z udziałem około stu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zainteresowanych współpracą i perspektywami rozwoju regionu sudeckiego. Głównym celem spotkania było podpisanie dwóch ważnych dokumentów: porozumienia sygnatariuszy w sprawie współpracy przy opracowywaniu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”oraz ustalenie regulaminu pracy sygnatariuszy porozumienia.
– Podczas spotkania omawiane były działania i zadania związane z siecią dróg krajowych i autostrad oraz na dróg wojewódzkich. Przedstawione informacje posłużyły nam do sformułowania założeń do procedury i treści Strategii Rozwoju Sudety 2030. W swoim wystąpieniu podkreśliłem znaczenie przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku Wałbrzych – Wrocław oraz budowy łącznika do drogi ekspresowej S-3 jako gwaranta rozwoju regionu wałbrzyskiego. Szybkie połączenie z bogatą północą otwiera nowe możliwości – relacjonuje Adam Górecki.
(RED)
 
gorecki klucz sukcesu
Adam Górecki
 

REKLAMA

Kliknij tutaj