https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą dwa sołectwa?

 
Burmistrza Mieroszowa zaprasza mieszkańców Gminy Mieroszów do konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom.
 
– Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców Gminy Mieroszów w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom. Konsultacje potrwają od 26 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. Forma przeprowadzenia konsultacji to imienne wyrażenie opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. Formularz konsultacji można pobrać z sekretariatu Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, ze strony internetowej Gminy Mieroszów – mieroszow.pl oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – www.bip.mieroszow.pl (w zakładce „konsultacje społeczne”). wypełnione formularze należy składać w terminie od 26 lutego 2018 r. do 2 marca 2018 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego w Mieroszowie (plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów) lub na adres mailowy urzad@mieroszow.pl. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione mieszkańcom gminy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, na stronie internetowej Gminy Mieroszów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji oraz Radzie Miejskiej Mieroszowa na najbliżej sesji – wyjaśnia burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.
(RED)
mieroszow kamienice

REKLAMA

Kliknij tutaj