https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podsumowanie społecznej rewitalizacji

 
W Teatrze Lalki i Aktora, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta w Wałbrzychu podsumowało realizację Programu Komunikacji Społecznej w ramach wałbrzyskiego pilotażowego projektu rewitalizacji. Podczas konferencji prezentowane były przede wszystkim wałbrzyskie doświadczenia w zakresie budowania i wspierania społeczności lokalnych.
 
Gościem specjalnym byli: Aleksandra Kułaczkowska – przedstawicielka Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju, Katarzyna Spadło – ekspertka Instytutu Rozwoju Miast, a także przedstawiciele samorządów, które – podobnie jak Wałbrzych – realizują projekt modelowej rewitalizacji: Włocławek, Leszno i Stalowa Wola.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z prezentacjami przedstawicieli kilku podmiotów, które w 2017 r. w sposób modelowy działały na rzecz mieszkańców zdegradowanych obszarów Wałbrzycha, wpisując się w społeczną rewitalizację: Justyny Pichowicz – kierownika Biura ds. Rewitalizacji Miasta, Zbigniewa Prażmowskiego  – dyrektora TLiA w Wałbrzychu, Moniki Berek  – wiceprezesa Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Edwarda Świątkowskiego  – strażnika miejskiego, siostry Danieli – prezesa Fundacji Edukacyjnej im. s. Wandy Garczyńskiej, Mateusza Mykytyszyna – prezesa Fundacji Księżnej Daisy von Pless oraz Kamili Kuncio, Joanny Figas i Magdaleny Andrzejewskiej – organizatorek społeczności lokalnej Biura ds. Rewitalizacji Miasta. Spotkanie wzbogaciła premiera filmów z cyklu „Wałbrzyska rewitalizacja oczami mieszkańców” (Nowe Miasto, Stary Zdrój), zrealizowanych przez Fundację Edukacji im. Marii Urbańskiej i Base SQAD z Wałbrzycha. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć rezultaty projektu pn.: „Nie emigruje tu zostaję”, który jest realizowany w partnerstwie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminy Wałbrzych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja była okazją do podziękowań wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój i ożywienie poszczególnych podobszarów rewitalizacji Wałbrzycha. W ubiegłym roku, wspólnie z partnerami udało się przede wszystkim zorganizować partnerstwa lokalne w sześciu rewitalizowanych podobszarach Wałbrzycha, debaty, cykl wydarzeń pn. ”Urodziny Ulic”, cykl spotkań z mieszkańcami pn.: ”Kawiarenki Obywatelskie”, spacery historyczne, podkreślające znaczenie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji społecznej, stworzono też bazę sms w ramach akcji „Życie miasta w Twoim telefonie” oraz zrealizowano 21 mikroprojektów, które wyzwoliły społeczną energię i ożywiły wałbrzyskie podwórka. Większość z tych działań zostało sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, pozyskanych w 2016 r. przez Gminę Wałbrzych.
(KW)
 szlemej rewitalizacja
Konferencję podsumowującą projekt rewitalizacji społecznej Wałbrzycha otworzył prezydent Roman Szełemej.

REKLAMA

Kliknij tutaj