https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podsumowanie społecznej rewitalizacji

 
W Teatrze Lalki i Aktora, Biuro ds. Rewitalizacji Miasta w Wałbrzychu podsumowało realizację Programu Komunikacji Społecznej w ramach wałbrzyskiego pilotażowego projektu rewitalizacji. Podczas konferencji prezentowane były przede wszystkim wałbrzyskie doświadczenia w zakresie budowania i wspierania społeczności lokalnych.
 
Gościem specjalnym byli: Aleksandra Kułaczkowska – przedstawicielka Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju, Katarzyna Spadło – ekspertka Instytutu Rozwoju Miast, a także przedstawiciele samorządów, które – podobnie jak Wałbrzych – realizują projekt modelowej rewitalizacji: Włocławek, Leszno i Stalowa Wola.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z prezentacjami przedstawicieli kilku podmiotów, które w 2017 r. w sposób modelowy działały na rzecz mieszkańców zdegradowanych obszarów Wałbrzycha, wpisując się w społeczną rewitalizację: Justyny Pichowicz – kierownika Biura ds. Rewitalizacji Miasta, Zbigniewa Prażmowskiego  – dyrektora TLiA w Wałbrzychu, Moniki Berek  – wiceprezesa Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Edwarda Świątkowskiego  – strażnika miejskiego, siostry Danieli – prezesa Fundacji Edukacyjnej im. s. Wandy Garczyńskiej, Mateusza Mykytyszyna – prezesa Fundacji Księżnej Daisy von Pless oraz Kamili Kuncio, Joanny Figas i Magdaleny Andrzejewskiej – organizatorek społeczności lokalnej Biura ds. Rewitalizacji Miasta. Spotkanie wzbogaciła premiera filmów z cyklu „Wałbrzyska rewitalizacja oczami mieszkańców” (Nowe Miasto, Stary Zdrój), zrealizowanych przez Fundację Edukacji im. Marii Urbańskiej i Base SQAD z Wałbrzycha. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć rezultaty projektu pn.: „Nie emigruje tu zostaję”, który jest realizowany w partnerstwie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminy Wałbrzych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja była okazją do podziękowań wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój i ożywienie poszczególnych podobszarów rewitalizacji Wałbrzycha. W ubiegłym roku, wspólnie z partnerami udało się przede wszystkim zorganizować partnerstwa lokalne w sześciu rewitalizowanych podobszarach Wałbrzycha, debaty, cykl wydarzeń pn. ”Urodziny Ulic”, cykl spotkań z mieszkańcami pn.: ”Kawiarenki Obywatelskie”, spacery historyczne, podkreślające znaczenie dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji społecznej, stworzono też bazę sms w ramach akcji „Życie miasta w Twoim telefonie” oraz zrealizowano 21 mikroprojektów, które wyzwoliły społeczną energię i ożywiły wałbrzyskie podwórka. Większość z tych działań zostało sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, pozyskanych w 2016 r. przez Gminę Wałbrzych.
(KW)
 szlemej rewitalizacja
Konferencję podsumowującą projekt rewitalizacji społecznej Wałbrzycha otworzył prezydent Roman Szełemej.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close