https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głuszyckie jubileusze

– W radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie – przeżyliście Państwo razem długie lata – tymi słowami burmistrz Głuszycy Roman Głód powitał zaproszone na uroczystość pary świętujące w 2017 roku 35, 40, 45, 50, 55, 60, a nawet 65 rocznicę ślubu.
 
Gratulacje i kwiaty szacownym jubilatom przekazali burmistrz Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy Grzegorz Milczarek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Głuszycy i sekretarz gminy Wiesława Moździerz oraz zastępca burmistrza Grzegorz Szymański i skarbnik Gminy Agnieszka Świędrych. Jubilaci świętujący złote gody otrzymali ponadto listy gratulacyjne oraz medale przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu głuszyckich władz samorządowych burmistrz Roman Głód życzył wszystkim dostojnym jubilatom długich lat w zdrowiu i pomyślności oraz przeżycia kolejnych pięknych rocznic ślubu.
Oprócz życzeń, gratulacji, toastu i wspólnego śpiewu „Sto lat” jubilaci świetnie bawili się przy dźwiękach muzyki zespołu „Łysy Band”, który stworzył prawdziwie weselną atmosferę spotkania w odnowionej sali widowiskowej głuszyckiego centrum kultury. Słodki poczęstunek przygotowała Restauracja Stara Piekarnia w Głuszycy.
(SJ)
gluszyckie jubileusze 
Mieszkańcy Gminy Głuszyca świętowali jubileusze pożycia małżeńskiego.

REKLAMA

Kliknij tutaj