https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wzięli przyszłość w swoje ręce

Do 30.11.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie trwa realizacja projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach”.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest realizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Zawodowego w partnerstwie z Gminą Mieroszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 132 uczniów oraz 17 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych komputerowych, teatralnych, z języka angielskiego, nauk przyrodniczych i matematycznych. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie przedmiotowe: językowa, przyrodnicza i matematyczna. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt nagłaśniający oraz w narzędzia TIK – nowoczesny, przenośny sprzęt komputerowy umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych nowoczesnymi metodami. Zostaną utworzone międzyszkolne pracownie przyrodnicza i matematyczna. Podjęte działania zwiększą ofertę edukacyjną szkoły, wpłyną na atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz podwyższenie wyników edukacyjnych uczniów. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 274 229,55 zł.
– To kolejny duży projekt, który jest realizowany w PSP w Mieroszowie. Przypomnę, że latem zakończył się I etap termomodernizacji, a nowy rok obfituje w nowe pomysły i kolejne zajęcia. Ogromne gratulacje dla pani dyrektor, nauczycieli, rodziców i uczniów – podkreśla Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.
(RED)
szkola podstawowa mieroszow

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty