https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wzięli przyszłość w swoje ręce

Do 30.11.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie trwa realizacja projektu „Nasza przyszłość w naszych rękach”.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest realizowany przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Zawodowego w partnerstwie z Gminą Mieroszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 132 uczniów oraz 17 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie przez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych komputerowych, teatralnych, z języka angielskiego, nauk przyrodniczych i matematycznych. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie przedmiotowe: językowa, przyrodnicza i matematyczna. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt nagłaśniający oraz w narzędzia TIK – nowoczesny, przenośny sprzęt komputerowy umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych nowoczesnymi metodami. Zostaną utworzone międzyszkolne pracownie przyrodnicza i matematyczna. Podjęte działania zwiększą ofertę edukacyjną szkoły, wpłyną na atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz podwyższenie wyników edukacyjnych uczniów. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 274 229,55 zł.
– To kolejny duży projekt, który jest realizowany w PSP w Mieroszowie. Przypomnę, że latem zakończył się I etap termomodernizacji, a nowy rok obfituje w nowe pomysły i kolejne zajęcia. Ogromne gratulacje dla pani dyrektor, nauczycieli, rodziców i uczniów – podkreśla Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.
(RED)
szkola podstawowa mieroszow

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close