https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

2018 rok w gminach powiatu wałbrzyskiego

 
Mniej na administrację, więcej na inwestycje w gminach powiatu wałbrzyskiego. Pieniądze powinny być rozdzielane na poszczególne gminy w sposób zrównoważony. Częściej powinniśmy sięgać po dotacje unijne, rzadziej po kredyty, które mieszkańcy będą spłacać przez długie lata…
 
Budżet powiatu wałbrzyskiego na 2018 rok – niejednogłośnie – został uchwalony na ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Dochody to ponad 46 mln 600 tys. zł., wydatki przekraczają kwotę 52 mln 600 tys. zł. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego już w końcu tego roku zakłada, że Powiat Wałbrzyski w roku 2018 zamknie bilans ujemnym wynikiem budżetu w wysokości aż 6 mln zł! Tymczasem rozpoczynając swoją pracę, po poprzedniej radzie, otrzymał nadwyżkę w wysokości 4 mln zł! Aby pokryć dziurę budżetową zaproponował radnym zaciągnięcie kredytu na 6 mln zł, który będziemy spłacać aż do 2028 roku. Dodajmy jeszcze, że na dzień 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z prognozą budżetu powiatu, nasze zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą prawie 14 mln zł!
Co tak spektakularnego realizujemy, czy będziemy realizować w gminach z pomocą środków budżetu powiatu wałbrzyskiego? Budżet zakłada inwestycje w infrastrukturę drogową i – mówiąc ogólnie – bieżące utrzymanie powiatu: administracji, jednostek, drobne wsparcie służb: policji czy straży… Czy można taniej, efektywniej? O tym rozmawialiśmy na komisjach budżetu oraz sesji budżetowej.
Zarząd popierany przez większość radnych nie widzi m.in. potrzeby zwiększenia środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które często pierwsze przyjeżdżają tuż po wezwaniu, inwestowania w modernizację oświetleń ulicznych (energooszczędne) na terenie gmin powiatu wałbrzyskiego, dofinansowania budowy ścieżek pieszo-rowerowych, które mogłyby połączyć nasze gminy (do dziś nie ma wypracowanej wspólnej koncepcji powstania takich traktów, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe), wspierania wydarzeń, które od lat odbywają się w naszych gminach i są wizytówką powiatu wałbrzyskiego, czy przebudowy stadionu w Mieroszowie. W zamian o 300 tys. zwiększa pulę na własną promocję (zbliżają się wybory). O tyle samo podnosi pulę środków na utrzymanie administracji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
Co – mimo wszystko – dzięki naszym wnioskom zostanie zrealizowane w gminach Powiatu Wałbrzyskiego? Które nasze propozycje uzyskały zrozumienie? Wyłącznie inwestycje w infrastrukturę drogową. Przebudowane zostaną odcinki dróg: Jugowice (ul. Górna) – Walim (ul. Nowa Kolonia, ul. Wiejska do skrzyżowania przy schronisku  „Biała Sowa”), Zagórze Śląskie – Lubachów – droga wokół Jeziora Bystrzyckiego (ul. Wodna), Mieroszów (droga Nowe Siodło), Głuszyca (ul. Łomnicka) – Łomnica Górna (ul. Sudecka), Boguszów – Gorce (ul. Zachodnia, dawniej Masalskiego – Wesołowskiego), Cieszów Górny – Cieszów Dolny – Granica Powiatu Świdnickiego do miasta Świebodzice, Jaczków (wieś), Jaczków – granica Powiatu Kamiennogórskiego – kierunek Sędzisław, w Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze (ul. Główna, gdzie już – przy współpracy z gminą – ruszyły prace, bowiem powiat dofinansował i powierzył ten remont gminie). Powiat będzie także partycypować w przebudowie ul. Pokrzywianka w Jedlinie Zdroju. W Głuszycy w końcu powstanie droga dojazdowa do gruntów rolnych.
W Zagórzu Śląskim remontu doczekają się mosty na drodze powiatowej 2876D i 3371D, podobnie jak w Grzmiącej (droga powiatowa 3381D) i w Sierpnicy (3377D).
Poszczególne gminy otrzymają od nas także dofinansowanie na budowę i przebudowę chodników. Nowy chodnik powstanie w Strudze oraz – w końcu – na odcinku od ul. Hożej w kierunku Kwiatowej w Mieroszowie.
100 tys. zł powiat przeznaczy także na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. na montaż barier energochłonnych.
Uważamy, że inwestycje w infrastrukturę drogową są potrzebne, dlatego o nie wnioskujemy, popieramy je. Jednak nie powinniśmy się wyłącznie do nich ograniczać. Stąd w naszych propozycjach do budżetu wskazujemy także inne zadania, które sygnalizują nam mieszkańcy. Aby poznać problemy mieszkańców poszczególnych gmin jesteśmy aktywni nie tylko na sesjach, komisjach, wsłuchujemy się w potrzeby poszczególnych samorządów, spotykamy z mieszkańcami. Mamy również swoich przedstawicieli w poszczególnych radach miast i gmin.
Radni Powiatu Wałbrzyskiego:
Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój, Stare Bogaczowice)
Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór, Mieroszów)
Andrzej Lipiński (Mieroszów, Czarny Bór)
Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój)
Grzegorz Walczak (Głuszyca)
Leonard Górski (Boguszów- Gorce)
radni-klubu-radnych-po

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty