https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Budują Porozumienie

 
Od kongresu założycielskiego nowej partii Jarosława Gowina minęło zaledwie kilka tygodni. Z informacji jakie nasza redakcja uzyskała od członkini Zarządu Krajowego partii Porozumienie – Beaty Żołnieruk, w okręgu wałbrzyskim, któremu przewodniczy poseł na Sejm, prezes zarządu okręgowego Wojciech Murdzek, powstały już trzy koła powiatowe. Mowa tu o kole świdnickim, kłodzkim i wałbrzyskim.
 
Przypominamy, że nowe struktury Porozumienia, to zjednoczenie dotychczasowych członków Polski Razem, Republikanów, Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, środowisk wolnościowych i samorządowych. W Wałbrzychu zebranie założycielskie odbyło się 30 listopada i wybrano na nim zarząd koła. Prezesem została Beata Żołnieruk – radna powiatu wałbrzyskiego kadencji 2006-2010 i 2012-2014 oraz przedsiębiorca. Pozostali członkowie zarządu koła, to Andrzej Ramian i Sebastian Drapała. Podczas zebrania omówione zostały główne kierunki i cele nowej formacji, o których prezes partii Jarosław Gowin, podczas kongresu założycielskiego, mówił tak:
– Warunkiem i podstawą wszelkiej wolności jest wolność gospodarcza. Prywatna własność, jako gwarancja bezpieczeństwa rodzin. Sprawiedliwe, możliwie niewysokie podatki. Wolność od arbitralnych ingerencji biurokracji. Jasne, przejrzyste, stabilne prawo. Sprawne sądy. Oparta na równych szansach konkurencja.
Nowa liderka wałbrzyskich struktur mocno podkreśla, że oprócz celów gospodarczych, o których mówił Jarosław Gowin, najważniejsze dla niej są: dbałość o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, wzmacnianie fundamentu jakim są zasady i wartości cywilizacji chrześcijańskiej oraz polskiej kultury i ciągłe zwiększanie zaufania obywateli do państwa i jego instytucji.
– Wszystkich tych, którym bliskie są nasze cele i wartości zachęcamy do współuczestniczenia w spotkaniach. Wkrótce poinformujemy o kolejnych zebraniach w poszczególnych kołach powiatowych, a tymczasem kontaktujcie się z nami za pomocą formularza na stronie www.polskarazem.pl, drogą telefoniczną 668 416 946 i 882 068 300 lub drogą e-mail: zolnieruk@info.pl – mówi Beata Żołnieruk.
(RED)
 zolnieruk gowin
Beata Żołnieruk podczas kongresu założycielskiego partii Porozumienie

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty