https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Roboty drogowe

 
27.10.2017 r. odbył się odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania przebudowy drogi ul. Radosnej i ul. Unisławskiej w Sokołowsku, które uległy zniszczeniu w trakcie intensywnych opadów deszczu w lipcu 2014 r.
 
Inwestycja realizowana przez Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieroszowie o wartości blisko pół miliona złotych dofinansowana jest w około 80 proc. ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie uzyskanej promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję zniszczonej drogi oraz nawierzchnię z asfaltobetonu, a także wykonano niezbędne prace towarzyszące, w tym odwodnienie jezdni i ukierunkowanie wód opadowych, aby w przyszłości zapobiec skutkom wynikającym z niekorzystnych warunków atmosferycznych, poprawiając tym samym komfort życia mieszkańcom.
W październiku 2017 r. została podpisana umowa na realizację robót budowlanych dla pierwszego etapu przebudowy ul. Wysokiej w Mieroszowie. W ramach zadania, koordynowanego przez Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, planowane jest wykonanie nowej konstrukcji drogi i nawierzchni z asfaltobetonu od skrzyżowania z ul. Dąbrowszczaków do stacji transformatorowej. Koszt tej części inwestycji wynosi około 350 000 zł. Działania realizowane w ramach zadania mają poprawić jakość życia mieszkańców tej zaniedbanej od wielu lat ulicy oraz umożliwić bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości, a także zniwelować negatywne skutki spowodowane opadami deszczu i topniejącym śniegiem.
(MS)
drogi1

REKLAMA

Kliknij tutaj