https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Połączenie sił politycznych

13 października 2017 roku, podczas konferencji prasowej w Sejmie, przedstawiciele Stowarzyszenia Republikanie i Polski Razem oraz innych środowisk, głównie wolnościowych i samorządowych, zadeklarowali połączenie sił politycznych. Wśród osób biorących udział w konferencji była Beatę Żołnieruk, która wcześniej była członkiem Zarządu Krajowego Partii Wolność.
 
– Szczególnie chcę podkreślić fakt, iż moja rezygnacja z członkostwa w partii Wolność, jest wynikiem głębokiej analizy ostatnich wydarzeń – podkreśla Beata Żołnieruk. – Nie mam jednak zamiaru tego szczegółowo komentować. Jestem również bardzo daleka od krytykowania idei partii. Wręcz przeciwnie. Zamierzam nadal pracować na rzecz reform systemowych i gospodarki wolnorynkowej. Przyszedł dobry moment na to, aby przejść od postulatów do ich realizacji. Dlatego zdecydowaliśmy się – jestem również członkiem Stowarzyszenia Republikanie – nawiązać współpracę z Jarosławem Gowinem i rozpoczęliśmy budowę nowego ugrupowania politycznego. Będziemy je tworzyć oddolnie, włączając do współpracy kolejne środowiska. Na tej podstawie zbudujemy poparcie społeczne na rzecz realizacji naszego programu. Jest to projekt obliczony na długą współpracę – nie tylko na przyszłoroczne wybory. Już dzisiaj zapraszam na nasz kongres założycielski, który odbędzie się 4 listopada w Warszawie. Osoby, które chcą przystąpić do realizacji naszego projektu proszę o wiadomość info@zolnieruk.pl lub tel. 882068300. Zapewniam wszystkich, że jest to nowatorskie podejście w polskiej polityce. Jeżeli chodzi o program nowej partii, to bardzo wiele można wyczytać ze słów premiera Jarosława Gowina, które padły podczas konferencji prasowej:
– Łączy nas wiara w wolny rynek, niskie podatki, prywatną własność, a jednocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości, takich jak: naród, patriotyzm, wiara chrześcijańska. Te środowiska, które do nas dołączą, to środowisko republikańskie, ideały republikańskie są tym, co wspólne dla nas wszystkich, to środowisko wolnościowe, to ważne środowisko samorządowe, ponieważ istotnym komponentem programu nowej partii będzie położenie nacisku na samorząd. Wszystkich nas łączy też przekonanie, że w polityce najważniejsza jest gospodarka.
Zdecydowanie więcej informacji będę mogła przekazać Państwu po kongresie, podczas którego ujawnimy nazwę nowej partii oraz jej szczegółowy program – wyjaśnia Beata Żołnieruk.
(RED)
zolnieruk gowin sejm
Beata Żołnieruk w gronie inicjatorów powstania nowej partii politycznej.

REKLAMA

Kliknij tutaj