https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wsparcie dla mieszkańców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na terenie Gminy Stare Bogaczowice funkcjonują bezpłatne punkty wsparcia i pomocy dla mieszkańców. Psycholog Rafał Skrzyński przyjmuje w poniedziałki od 15.30 do 18.30, instruktor terapii uzależnień i współuzależnienia Maria Jasiczak przyjmuje w środy od 16.00 do 18.00 (mogą korzystać także osoby z rodzin gdzie funkcjonuje osoba uzależniona), kurator sądowy Anna Gałusińska przyjmuje w czwartki od 16.00 do 18.00. Punkty funkcjonują w dyskretnym miejscu – pomieszczenia przy Przedszkolu w Starych Bogaczowicach – w byłej bibliotece, pod halą sportową szkoły- pierwszy pokój na lewo. Stare Bogaczowice ul. Główna 172. Wsparcie specjalistów jest bezpłatne dla mieszkańców gminy Stare Bogaczowice. Finansowanie z budżetu gminy ze środków na pomoc społeczną.
(GOPS)
herb stare bogaczowice

REKLAMA

Kliknij tutaj