https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ograniczą niską emisję?

 
W Mieroszowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Mieroszów dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany kotłów na terenie Gminy Mieroszów.
 
W spotkaniu uczestniczył zastępca Burmistrza Mieroszowa Rafał Dzimira, Ireneusz Ratuszniak z firmy EffiCon oraz pracownicy referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Przybyłym na spotkanie mieszkańcom przedstawiono warunki oraz zasady otrzymania dotacji z budżetu Gminy Mieroszów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.  Podczas spotkania mieszkańcy mogli zadawać pytania odnośnie możliwości otrzymania dofinansowania. Szczegółowe informacje na temat zasad otrzymania dotacji zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLII/199/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 lipca 2017 roku, dostępnym na stronie internetowej gminy w zakładce ,,Wymiana kotłów” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nabór dla mieszkańców ogłoszony zostanie w listopadzie, natomiast informacja o nim zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.
– Gorąco zachęcamy do śledzenia aktualności we wskazanym zakresie na stronie internetowej gminy – mówi Rafał Dzimira.
(MK)
mieroszow rynek

REKLAMA