https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miłośnicy wyróżnieni

Podczas zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego finałowej gali szóstej edycji konkursu „zDolne NGO”, która odbyła się w sali królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy, w dniu 12 września 2017 roku, udział wzięli m.in.: przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dolnośląscy samorządowcy. Tegoroczna edycja konkursu dedykowana była dolnośląskim organizacjom pozarządowym, prowadzącym działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu. Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju zostało podczas uroczystości podwójnie docenione: otrzymało dyplom uznania za szczególny wkład pracy na rzecz rozwoju Szczawna-Zdroju i jego społeczności, a prezes stowarzyszenia Iwona Czech dostała dyplom uznania za kreowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych służących podtrzymywaniu idei regionalizmu. Oba dyplomy przyznane zostały przez Radę Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.
(RED)
dyplom milosnicy szczawna

REKLAMA

Click Here