https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

VIII edycja Funduszu Toyoty 2018 na starcie – dotacja nawet 20 000 zł

 
18 września 2017 r. została ogłoszona VIII edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” realizowana w roku 2018. Nabór wniosków trwa do 1 grudnia 2017 r.
 fundusz toyoty
 
Podobnie jak w poprzednich siedmiu edycjach konkursu, Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe projekty związane z ekologią, edukacją i promocją zdrowego stylu życia, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są realizowane w powiecie wałbrzyskim.
Dla przykładu, w ostatnim roku dofinansowanie uzyskały projekty budowy boiska do minigolfa, ekologiczna czytelnia, laboratorium terenowe, a w latach wcześniejszych m.in. szlak turystyczny, czy rower produkujący energię elektryczną. Osoby i instytucje chcące zapoznać się z rodzajami projektów, które otrzymały wsparcie w latach 2011-2017 mogą się z nimi zapoznać na stronach internetowych: www.zielonywalbrzych.pl i www.fee.org.pl w zakładce „Fundusz Toyoty”.
W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nienastawione na osiąganie zysku, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe.
W tej edycji maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20 000 zł. Natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to 80 000 zł. Zwiększenie budżetu konkursu nastąpiło już w 2016 r., dzięki nowemu pomysłowi Toyoty, w ramach którego firmy, które odwiedzają fabrykę i zdobywają wiedzę z zakresu systemu produkcyjnego Toyoty, przekazują określoną kwotę właśnie na rzecz Funduszu Toyoty.
Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2018.
W 2018 r. Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Wałbrzyska fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły, a Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora funduszu.
Każda organizacja może skorzystać z konsultacji dotyczących zasad przygotowania wniosku i późniejszego rozliczenia, których udziela Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej.
Dla wszystkich organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie, partnerzy Funduszu Toyoty organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się 2 października 2017 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół nr 5 (ul. Ogrodowa 2a w Wałbrzychu, sala konferencyjna). Tematami spotkania będą informacje o zasadach ubiegania się o dotację, omówione zostaną zasady prawidłowego dokumentowania realizacji projektu oraz rozliczenia wydatków z przyznanej dotacji oraz wkładu własnego. Planowany termin ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia – 23 grudnia 2017 roku.
(GK)
 

 
Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronach:
www.fee.org.pl, www.toyota-walbrzych.pl, www.zielonywalbrzych.pl
 
Koordynator Funduszu: Grzegorz Kruszyński, Fundacja Edukacji Europejskiej,
ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, grzegorz@fee.pl, tel. 601 262 182.

pole do minigolfa
Jednym z projektów zrealizowanych w 2017 r. w ramach Funduszu Toyoty jest pole do minigolfa przy PSP nr 6 w Boguszowie Gorcach.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty