https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Regulacja Grzędzkiego Potoku

 
Grzędzki Potok to 11 kilometrowy ciek wodny przepływający przez Grzędy Górne, Grzędy i częściowo przez Czarny Bór. Od kilku lat Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy systematycznie przeprowadza prace na Grzędzkim Potoku w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego blisko z nim sąsiadujących domostw.
 
Przeprowadzone do tej pory prace to odbudowa murów oporowych w Grzędach przy budynkach 18-22, 55, obecnie prace trwają w okolicy budynku 78. Przeprowadzona została również konserwacja potoku w Czarnym Borze, przy ujściu do rzeki Lesk. Na kolejny okres planowana jest odbudowa murów oporowych przy zabudowaniach w Grzędach (numery 11 i 33), oraz konserwację potoku w tej miejscowości przy budynkach 28,29, 40-49.
– Dziękujemy Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy za wszystkie prace wykonywane na terenie naszej gminy, ponieważ są wykonywane z należytą starannością i systematycznością i znacznie zmniejszają zagrożenie powodziowe – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.
(RED)
 remont grzedzkiego potoku
W Gminie Czarny Bór trwają prace modernizacyjne na Grzędzkim Potoku.

REKLAMA

Kliknij tutaj