https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Są pieniądze, będzie obwodnica!

13 września podpisane zostało ostateczne porozumienie w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Umowa pomiędzy podlegającemu ministrowi infrastruktury Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a gminą Wałbrzych przewiduje przekazanie blisko 300 milionów złotych dofinansowania inwestorowi, jakim jest Gmina Wałbrzych.
 
Ponadto, w myśl zawartego wcześniej porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Gmina Wałbrzych otrzyma również środki na realizację odcinka biegnącego na terenie Szczawna-Zdroju.
– Jest to szczęśliwy koniec trudnej, prawie 20-letniej batalii o realizację zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Zgodnie z zapowiedziami z początku roku, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje obietnicę o skierowaniu środków na budowę obwodnicy Wałbrzycha. Podpisana umowa definitywnie kieruje do Wałbrzycha gigantyczną, największą w historii miasta dotację, na którą składają się środki zarówno na część wałbrzyską, jak również część biegnącą przez teren Szczawna-Zdroju. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, w szczególności Ministerstwu Rozwoju, Ministerstwu Infrastruktury i wałbrzyskim radnym Prawa i Sprawiedliwości. Realizacja tego zadania to kolejny przykład na to, że rząd Pani Premier Beaty Szydło skutecznie realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która za jeden z najważniejszych celów ma wspieranie nie tylko największych aglomeracji, ale także średnich i mniejszych miejscowości, w szczególności takich, które ucierpiały na przemianach gospodarczych. Podpisanie umowy oznacza, że ze strony rządu spełnione zostały wszystkie zobowiązania i formalności konieczne do realizacji inwestycji. Kolejnym krokiem będzie już przygotowanie i ogłoszenie przetargu przez miasto – podkreśla Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk, poseł okręgu Wałbrzyskiego.
(RED)
michal dworczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michał Dworczyk
podziekowania sosinski

REKLAMA

Kliknij tutaj