https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przebudowa Krótkiej i Nizinnej

Do końca roku potrwają prace związane z przebudową ulicy Krótkiej i Nizinnej w Szczawnie Zdroju. W ich zakres, poza przebudową istniejącej nawierzchni drogi, wejdzie poprawa jej parametrów użytkowych, umożliwienie bezpiecznej komunikacji w tym rejonie oraz skuteczne odwodnienie mające na celu przeciwdziałanie skutkom nawalnych opadów atmosferycznych lub znaczącemu ograniczeniu ich skutków. Koszt inwestycji to 750 tys. zł. Jej wykonawcą jest firma „Serafiński” Roboty Ziemne i Budowlane.
(KT)
przebudowa ulic szczawno

REKLAMA

Kliknij tutaj