https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkańcy wybrali, powiat sfinansował

Trwa realizacja kolejnego projektu w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego.
 
4 września w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018, wicestarosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski przekazał Klubowi Sportowemu Zdrój notebooka i drukarkę oraz szkole betonowy stół do ping-ponga. Przedmioty te zostały zakupione w ramach projektu pn. „Aktywna Jedlina…- dla każdego coś dobrego”, który jest finansowany przez Powiat Wałbrzyski w ramach budżetu partycypacyjnego 2017, na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
Dodatkowo w ramach projektu planowane są działania miękkie, polegające na aktywizacji społeczności powiatu wałbrzyskiego przez zajęcia sportowe i turystyczne. Wartość projektu to 13 080 zł.
(GŁ)
 Przekazanie grantu Jedlina Zdroj
Uroczyste przekazanie grantu przez wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego.

REKLAMA

Kliknij tutaj