https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obwodnica na prostej?

 
Samorządowcy z Wałbrzycha i Szczawna Zdroju oraz parlamentarzyści zabiegają o kolejne pieniądze na budowę zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. – Sprawa zachodniej nabiera przyspieszenia – zapewnia Beata Mucha, przewodnicząca Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej Wałbrzycha.
 
– Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało pismo adresowane m.in. do prezydenta Wałbrzycha, burmistrza Szczawna-Zdroju oraz radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zabiegają o jak najszybsze podpisanie porozumienia umożliwiającego rozpoczęcie prac. Z odpowiedzi ministerstwa wynika, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad posiada formalną podstawę do zabezpieczenia w swoim budżecie środków koniecznych do rozpoczęcia realizacji pozamiejskiej części obwodnicy Wałbrzycha i podpisania stosownego porozumienia z władzami miasta i gminy Wałbrzych. Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ oznacza to, że brak jest przeszkód formalnych do dalszego procedowania złożonych, skomplikowanych umów. Pismo, które otrzymaliśmy w odpowiedzi na nasze apele oznacza, że ministerstwo jest na ostatniej prostej przygotowywania odpowiedniego podłoża prawnego do zrealizowania inwestycji. Nie byłoby tego przyspieszenia, gdyby nie determinacja wielu osób, w tym ministra Michała Dworczyka, który bardzo mocno zabiega o to, aby dokumenty zostały szybko podpisane i by budowa drogi ruszyła najszybciej jak to możliwe – podkreśla radna Beata Mucha.
– Mamy nadzieję, że przeszkody formalne nie okażą się na tyle trwałe, by uniemożliwić realizację inwestycji. Wokół tematu zachodniej obwodnicy powinien istnieć pełen kompromis wszystkich ośrodków decyzyjnych – dodaje dr Piotr Sosiński, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z PiS.
(RED)
drogi1

REKLAMA

Kliknij tutaj