https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nagrody za kwiaty

Do 15 sierpnia przyjmowane są zgłoszenia do konkursu na najładniej ukwiecone okno lub balkon, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Jedliny-Zdroju. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w urzędzie miasta lub wysłanie drogą elektroniczną na adres urzad@jedlinazdroj.eu. Do udziału w konkursie można zgłaszać okna i balkony usytuowane lub widoczne z drogi. Na zwycięzców czekają nagrody.
(RED)
kwiaty na balkonie

REKLAMA

Kliknij tutaj