https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Droga do Pustelnika

W roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wykonało nową nawierzchnię drogi z Gostkowa w kierunku Pustelnika, do granic powiatu. A teraz Powiat Kamiennogórski wykonał remont części drogi w kierunku Gostkowa. Jest tam już nowa nawierzchnia, utwardzone pobocza, przepusty i rowy. Do połączenia obu odcinków pozostał jeszcze odcinek ok. 1 km, którego wykonanie nastąpi w przyszłym roku, a na razie zostanie utwardzona nawierzchnia. I tak dzięki współpracy starostów mieszkańcy obu powiatów, w tym Gminy Stare Bogaczowice, uzyskają dogodne połączenie komunikacyjne.
(IL)
pustelnik

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty