https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Badania na zamku Cisy

Od początku lipca ruiny zamku Cisy tętnią życiem. Na terenie obiektu, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzają badania naukowe pod kierunkiem dr. Artura Boguszewicza.
 
Choć zamek Cisy jest jedną z lepiej zachowanych warowni średniowiecznych na Dolnym Śląsku, to nasza wiedza na temat jego początku i kolejnych faz rozwoju jest znikoma. Wiadomo, że w drugiej połowie XIV w. księżna Agnieszka Habsburżanka, samodzielnie rządząca księstwem świdnicko-jaworskim po śmierci swego męża Bolka II, często odwiedzała Cisy, jednak niewiele potrafimy powiedzieć o kształcie budowli pełniących wówczas funkcje rezydencji władczyni i jej dworu.
Dr Artur Boguszewicz podkreśla, że wpływ na decyzję o podjęciu badań miała również otwartość Gminy Stare Bogaczowice.
– Jest to środowisko zainteresowane rozwojem zarówno pod kątem turystycznym, jak i historycznym regionu. Władze gminy oraz Nadleśnictwo Wałbrzych wyszły nam naprzeciw, co znacznie ułatwia prowadzenie badań – mówi wrocławski naukowiec.
Badania prowadzone są na północnym podzamczu, przy obwodzie obronnym oraz u podnóża zamku, gdzie odsłonięta została średniowieczna pochylnia, którą mogła być dostarczana na zamek woda w beczkach z pobliskiego ujęcia. Prowadzone badania mają charakter rozpoznawczy w celu sprecyzowania strategii dalszych prac archeologiczno-architektonicznych i konserwacji muru zamku w porozumieniu z Gminą Stare Bogaczowice, Nadleśnictwem Wałbrzych i Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
(IL)
 Cisy
Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzają badania naukowe w ruinach zamku Cisy.

REKLAMA

Kliknij tutaj