https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywni seniorzy

W ramach Dni Seniora w Szczawnie-Zdroju, seniorzy spotkali się w Cafe Galerii Ogród Sztuki. Tematem wiodącym była „Droga św. Jakuba”, którą osobiście przeszedł prowadzący spotkanie znany wałbrzyski muzyk Aleksander Czajkowski.
 
– Uczestnicy wykładu mogli się dowiedzieć o trudach i satysfakcji po przejściu szlakiem pielgrzymkowym do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej – według przekonań pielgrzymów – znajduje się ciało św. Jakuba. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków. Od ponad tysiąca lat droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Dawniej pielgrzymowanie (od IX w.) miało przede wszystkim charakter religijny. W wiekach średnich pielgrzymowanie miało umocnić wiarę i odbyć pokutę, spełnić ślubowanie lub w celach dziękczynnych. Przez wieki drogą tą podążali przedstawicieli wszelkich stanów, w tym wiele znanych postaci np. Karol Wielki, św. Franciszek z Asyżu, św. Elżbieta Portugalska, św. Brygida Szwedzka, Izabela Kastylijska, św. Ignacy Loyola, Jan Dantyszek, czy papież Jan XXIII. Jan Paweł II był dwukrotnie. W szczytowym okresie popularności w XIV w. każdego roku przemierzało ten szlak ponad milion osób. Po rewolucji francuskiej znaczenie pielgrzymek znacznie spadło, dopiero od końca lat 80. XX w. szlak znowu zaczął przyciągać coraz większą liczbę pielgrzymów z całego świata. W 1987 r. szlak ogłoszony został pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Łącznie długość dróg św. Jakuba sięgnęła ponad 2200 km.
Prowadzący ze wzruszeniem opowiadał przybyłym seniorom o przeżyciach  i trudach jakie spotkały go w czasie pielgrzymki oraz o wspaniałych zabytkach jakie mógł podziwiać  w Hiszpanii. Spotkanie okraszone było pokazem multimedialnym, a hiszpański klimat dopełniła gra na gitarze prelegenta w rytmach flamenco – relacjonuje Grażyna Lelito-Dąbrowa.
(RED)
Droga sw. Jakuba

REKLAMA

Kliknij tutaj