https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ukwiecone miasto

Przypominamy, że w konkursie na najładniej ukwiecone okno lub balkon mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Jedliny-Zdroju, a warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w urzędzie miasta lub wysłanie drogą elektroniczną na adres urzad@jedlinazdroj.eu. Wzór karty zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.jedlinazdroj.eu  oraz w urzędzie miasta. Do udziału w konkursie można zgłaszać okna i balkony usytuowane lub widoczne z drogi. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 sierpnia. Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały nagrody.
(RED)
kwiaty balkonowe

REKLAMA

Kliknij tutaj