https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie tylko drogi

W wielu miejscach Gminy Stare Bogaczowice trwają intensywne prace związane nie tylko z remontami dróg. Trwają także prace związane z kanalizacją i wodociągami.
 
Wody opadowe spływające z okolicznych stoków uszkodziły drogę biegnącą obok posesji nr 69 w Jabłowie. Dotacja otrzymana od wojewody dolnośląskiego na usuwanie klęsk żywiołowych pozwoliła na remont tej drogi. Prace obejmują odbudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej na długości 86 m i szerokości 3,0 m. Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej brukowej będzie ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym. Opracowanie projektowe obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej o długości 93 m, odwadniającej powierzchnię drogi, zakończonej wylotem do potoku Jabłonica.
Na prośbę mieszkańców Cieszowa ,wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech zwrócił się z wnioskiem do WPWiK o doprowadzenie sieci wodociągowej do górnej części Cieszowa. Od kilku dni prowadzone są już wykopy pod rury wodociągu. Miejscami wykonawcy natykają się na skały, ale prace postępują w szybkim tempie. Położono już rury przy posesjach w „Cieszowie Górnym”, a do połączenia z główną doprowadzaną nitką pozostało jeszcze ok. 100 m. Synoptycy zapowiadają falę upałów, ale dzięki wodociągowi nie trzeba będzie już dowozić wody w beczkowozach, jak to było w latach ubiegłych.
Z kolei w Strudze trwają prace na drodze powiatowej związane z budową sieci kanalizacyjnej. Wyznaczane są miejsca przebiegu rur, zdejmowana jest nawierzchnia bitumiczna i wykonywane są wykopy pod studzienki.
– Na odcinku od dawnej poczty do pałacu prowadzone są prace, które rozpoczęły się od wykonania sieci kanalizacyjnej, a zakończą się położeniem nowej nawierzchni. Do połowy lipca powinna być wykonana jedna strona jezdni. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30 października, ale wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie prac i obiecuje, że prace będą tak prowadzone, by stworzyć jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów. Poza tym trwają prace związane z ułożeniem chodnika w Strudze. Na odcinku od przystanku do boiska w miejscu rowu, który zostanie wyłożony rurami i zasypany, powstanie chodnik o nawierzchni bitumicznej o długości 150 m. Znacząco poprawi to bezpieczeństwo pieszych korzystających z siłowni i podczas imprez organizowanych na boisku – podkreśla Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.
(RED)
 kanalizacja strugi

REKLAMA

Kliknij tutaj