https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Segregacja się opłaca

Od 1 lipca mieszkańcy Jedliny-Zdroju, którzy segregują domowe odpady, będą płacili mniej za odbiór śmieci.
 
– 31 maja br. Rada Miejska Jedliny-Zdroju przyjęła Uchwałę nr XXVIII/166/17, zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zapisami uchwały, od 1 lipca br. zostanie obniżona opłata za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny i wynosić będzie 14 zł od osoby. Pozostałe stawki opłat nie uległy zmianie – informuje Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.
(RED)
pojemniki do segregacji odpadow

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty