https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podzamczańskie święto

 
Tegoroczne Dni Podzamcza z Orange przeszły do historii. Jak zwykle święto największego wałbrzyskiego osiedla obfitowało w różnego rodzaju imprezy, m.in. występy estradowe dzieci i młodzieży, konkursy i zawody sportowe, które udały się dzięki pomysłowości i sprawności głównego organizatora Dni Podzamcza z Orange – Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, a także sprzyjającej aurze. Szczególnym powodzeniem cieszył się festyn z okazji Dnia Dziecka.
(BAS)
Dni Podzamcza Festyn

REKLAMA

Kliknij tutaj