https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Praca dla asystentów rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowiska:
ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między innymi udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie:
wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57
email: sekretariat@mops.walbrzych.pl
mops praca

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close