https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Praca dla asystentów rodziny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowiska:
ASYSTENTA RODZINY
Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między innymi udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie:
wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Beethovena 1-2
58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, 74 664 08 57
email: sekretariat@mops.walbrzych.pl
mops praca

REKLAMA

Kliknij tutaj