https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Integracyjne czytanie

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu pod patronatem prezydenta miasta Romana Szełemeja odbył się IV Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania.
 
Celem konkursu było uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha.
– Tegoroczne spotkanie z literaturą oficjalnie otworzyła Jolanta Ceran – prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Potem na scenie zaprezentowali się przedstawiciele reprezentujący wałbrzyskie szkoły i instytucje. W konkursowe szranki stanęły: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; Publiczne Gimnazjum nr 1; Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11; Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10; Publiczne Gimnazjum nr 7; Publiczne Gimnazjum nr 9; II Liceum Ogólnokształcące; Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych; Polski Związek Niewidomych Koło Głuszyca; Straż Miejska w Wałbrzychu; Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej; Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu; Środowiskowy Dom Samopomocy oraz przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej Wałbrzycha Małgorzata Wiłkomirska, której kibicowała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Krystyna Olanin. Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie: Elżbieta Rosicka – wałbrzyska poetka; Jadwiga Kaczmarczyk – bibliotekarz; Irena Świętochowska – nauczyciel. Wszyscy uczestnicy otrzymali równorzędne nagrody w postaci książek oraz dyplomy. W części artystycznej wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych: Zespół Wokalno-Taneczny „Iskierki” (opiekun Ilona Zalejska) i Zespół „Esy Floresy” (opiekun Izabela Janiszewska) – relacjonuje Olga Tatuśko.
Organizatorem Konkursu był Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, a współorganizatorem spotkania było Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Zadanie było współfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg konkursu była Olga Tatuśko – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.
(RED)
 IV INTEGRACYJNY KONKURS CZYTANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszyscy uczestnicy IV Wałbrzyskiego Integracyjnego Konkursu Pięknego Czytania otrzymali równorzędne nagrody w postaci książek oraz dyplomy.

REKLAMA

Kliknij tutaj