https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mieszkanie na kominie

Na 130 metrowym kominie ciepłowni w Wałbrzychu zostało umieszczone sztuczne gniazdo dla sokołów wędrownych. – Zamieszkała w nim para pustułek, drapieżników z rodziny sokołowatych – komentuje Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
– Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w sezonie lęgowym w gnieździe pojawią się sokoły wędrowne. Dobrze, że teraz gniazdo nie będzie puste – dodaje Jerzy Ignaszak.
Życie nowych lokatorów można na bieżąco śledzić w internecie dzięki zainstalowanym kamerom: http://pecsa.pl/sokolim-okiem.html.
Gniazdo zostało wybudowane i zamontowane przez specjalistyczną firmę. Drewniana część konstrukcji domu dla ptaków została wykonana w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera, przez uczniów należących do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Opiekę ornitologiczną i merytoryczną nad gniazdem sprawuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Zadanie zostało sfinansowane ze środków: WFOŚiGW we Wrocławiu, Gminy Wałbrzych oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu.
W przyszłości mieszkańcami sztucznego gniazda będą dzikie sokoły wędrowne. To jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Te drapieżniki były obserwowane w pobliżu wałbrzyskiej ciepłowni przez przyrodnika i fotograf Krzysztof Żarkowskiego. Sokoły nie budują samodzielnie gniazd, lecz zajmują siedziby innych dużych ptaków, np. orła albo bociana. Gniazdują też chętnie w gniazdach przygotowanych przez człowieka np. na kominach, czy wysokich budynkach. Populacja europejska tych skrzydlatych drapieżników żyjąca na drzewach całkowicie wyginęła w latach 60-tych. Do zagłady sokołów w całej Europie przyczyniło się m.in. zatrucie środowiska szkodliwym pestycydem DDT.
(RED)
 pustulka12
 
 
 
 
 
 
 
 
W gnieździe na kominie wałbrzyskiej ciepłowni zamieszkały pustułki (fot. PEC S.A. w Wałbrzychu).

REKLAMA

Kliknij tutaj