https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą walczyli z dyskryminacją

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach otrzymała wsparcie od Fundacji PKO Banku Polskiego.
herb boguszowa gorc
 
 
 
 
 
– Z radością informujemy, że Fundacja PKO  Banku Polskiego przekazała Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach środki finansowe w kwocie 1400 zł na organizację „Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych”, który odbędzie się 12 maja 2017r. w hali sportowej przy ul. Reymonta w Boguszowie Gorcach. Głównymi celami imprezy są: integracja uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Boguszowie – Gorcach z osobami niepełnosprawnymi, tworzenie naturalnej sytuacji wychowawczej, uczącej tolerancji i równouprawnienia, wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wykluczenia ich z życia codziennego, a także budowanie modelu wspólnego kształcenia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Otrzymane od Fundacji PKO Banku Polskiego pieniądze zostaną przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia integracyjnych warsztatów plastycznych oraz konkursu plastycznego, zakup nagród w konkursach sportowych, a także na organizację poczęstunku dla beneficjentów projektu – relacjonują autorki wniosku o dotację: dyrektor szkoły Katarzyna Mikołajczyk oraz nauczycielka języka polskiego Agata Nowicka. – W imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy podziękować Zarządowi Fundacji PKO Banku Polskiego oraz Sylwii Gardeckiej – pracownikowi PKO Banku Polskiego za wsparcie naszej inicjatywy – dodają.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj