https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sieć szkół przyjęta

rada swiebodzice
 
 
 
 
 
 
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dostosowanej do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z tym dokumentem, od 1 września 2019 r. w Świebodzicach będą istniały cztery szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tajnego Nauczania, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza. Do wygaszenia pozostaje Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków. Po wygaszeniu budynek będzie przeznaczony na inny obiekt oświatowy. Sieć szkół zyskała pozytywną opinię wojewody oraz aprobatę społeczną.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj