https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Międzynarodowa linia

 
1 kwietnia – i nie był to wcale prima aprillisowy żart – odbył się inauguracyjny kurs autobusu linii nr 15 na trasie Wałbrzych – Mieroszów – Mezimesti. Po długich staraniach i fazie przygotowawczej, udało się zrealizować cel.
 
Podczas tej historycznej chwili obecni byli przedstawiciele władz czeskich oraz polskich: starostka Eva Muckova, mistostarosta Pavel Hecko, ambasdor polski w Czechach Grażyna Bernatowicz, zastępca prezydenta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk, burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński, poseł na Sejm RP Agnieszka Kołacz – Leszczyńska oraz zaproszeni radni i goście.
– To niezwykle ważne, aby umożliwić mieszkańcom zacieśnianie więzi, budowanie nowych relacji. To również bardzo ważny krok w kierunku rozwoju turystyki oraz usług, które oferują partnerzy z Czech i Polski – mówili podczas spotkania burmistrz Marcin Raczyński i starostka Eva Muckova, którzy dołożyli wiele starań, aby rozwinąć współpracę na pograniczu polsko-czeskim.
Rozkład autobusu dostępny będzie na stronach www.mieroszow.pl oraz www.gorysuche.pl.
(RED)
 wstega mezimesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali w Mezimesti przedstawiciele czeskich i polskich władz.

REKLAMA

Kliknij tutaj