https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odznaczenia dla jubilatów

herb_jedlina_zdroj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju informuje, że do 15 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie to przysługuje parom zamieszkałym na terenie gminy Jedlina-Zdrój i gminy Walim, obchodzącym w 2017 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli dotyczy par które zawarły związek małżeński w 1967 roku. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedlinie-Zdroju (ul. Poznańska 2) lub telefonicznie (pod nr tel. 74/ 845 52 15 wew.17), podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj