https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czekają na kartki

 
Mieroszowskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do udziału w wielkanocnym konkursie na kartkę świąteczną. Przedmiotem konkursu są dowolnej wielkości kartki wielkanocne, wykonane i zdobione różnymi technikami. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie prac konkursowych (maksymalnie 2 prace), wraz z kartą zgłoszeniową (która jest do pobrania na stronie internetowej www.mck.pl lub w administracji Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 (II piętro). Za najpiękniejsze kartki komisja konkursowa przyzna nagrody trzem osobom w każdej kategorii wiekowej, a laureaci otrzymają wartościowe nagrody.
(RED)
Konkurs-na-kartka-wielkanocna

REKLAMA

Kliknij tutaj